Projekt Combo

Projekt naukowy podjęliśmy na początku roku akademickiego 2012/2013. Powstanie tego projektu jest inicjatywą naszych studentów, pragnących pogłębić wiedzę oraz zdobyć dodatkowe doświadczenie przy projektowaniu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

zdj2Projekt polega na poznaniu kilku wiodących programów wspierających projektowanie oraz stworzeniu rzeczywistego modelu zaprojektowanego pomieszczenia.

Kluczowym czynnikiem, który pozwolił nam rozwinąć nasz projekt, było pogłębienie znajomość obsługi programów służących nie tylko do projektowania, lecz także do modelowania przepływów powietrznych w projektowanym pomieszczeniu oraz jego instalacjach.

Projekt podzieliliśmy na 4 główne części:

1. 3D – stworzenie za pomocą programu Autodesk Revit kompleksowego modelu pomieszczenia, będącego podstawą do dalszego projektowania;

2. HVAC – zaprojektowanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej dla danego pomieszczenia, uwzględniając rzeczywiste wymagania dotyczące komfortu cieplnego w pomieszczeniach z wykorzystaniem programów Design Builder oraz Wentyle;

3. BIM – modelowanie pracy instalacji, w szczególności pod kątem sprawdzenia przepływów powietrza w instalacji i pomieszczeniu za pomocą programu AutoCAD MEP oraz Autodesk Revit MEP;

4. CFD – modelowanie oraz sprawdzenie dotrzymania komfortu cieplnego w pomieszczeniu oraz symulacja pożaru, która może być pomocna przy rozwinięciu projektu o instalację przeciwpożarową, korzystając z programu Fire Dynamics Simulator (FDS);

Do każdej z grup przydzieliliśmy od kilku do kilkudziesięciu studentów, którzy na początek po krótkim zapoznaniu się z programami stworzyli pierwsze modele, które staraliśmy się połączyć w jedną całość. Nasze owoce pracy zostały pokazane na FORUM WENTYLACJI SALON KLIMATYZACJI w 2013 roku.

Tym samym w trakcie trwania projektu pogłębiamy swoją wiedzę oraz tworzymy praktyczny model wentylowanego pomieszczenia w celu ukazania rozkładu powietrza. Projekt ten zamierzamy realizować ciągle i przekazywać kolejnym członkom, którzy będą mieli możliwość zapoznania się z  programami wspierającymi projektowanie.

Obecnie projekt został poddany modyfikacjom w związku z 20. Piknikiem Naukowym “Zdrowie”, który odbył się 5 maja 2016 roku na Stadionie Narodowym.

13173231_882311231890736_8287438236078985627_o